Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn

Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn, người giỏi hơn giúp bạn thay đổi, khai sáng tư duy cho bạn.

Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn
Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn
Việt Nam có câu ” gần mực thì đen, gần đèn thì dạng” , một khi đã nhận ra mình là ai và mình muốn gì, bạn cần đánh giá lại “Vòng Ảnh hưởng” của bản thân. Bạn sẽ học được nhiều bài học từ người bạn hay giao thiệp. Phương pháp “hình mẫu” vẫn chưa được tận dụng triệt để trong xã hội ngày nay. Vì vậy, có một hình mẫu để noi theo là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống làm người. Họ sẽ giúp nâng cao các chuẩn mực cho bạn và không để bạn tự mãn. Họ sẽ khai sáng suy nghĩ cho bạn, giúp bạn thay đổi, bởi vì bạn đang chơi ở mức độ cao hơn. Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn bạn Nếu chơi với 5 người tự tin, bạn sẽ là người thứ 6. Nếu chơi với 5 người thông minh, bạn sẽ là người thứ 6. Nếu chơi với 5 triệu phú, bạn sẽ là người thứ 6. Nếu chơi với 5 kẻ ngốc, bạn sẽ là người thứ 6. Nếu chơi với 5 kẻ cháy túi, bạn cũng sẽ là người thứ 6. Đây chỉ là một khái niệm đơn giản, nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn với thành công của bạn. Chẳng có cách nào nhanh hơn để gia nhập top 5% trong ngành công nghiệp nhanh hơn thế này đâu. Thế mà phần lớn mọi người lại chẳng làm điều đó. Hãy tìm những người trong top, vì bạn sẽ trở nên giống những người bạn dành phần lớn thời gian của mình cho họ. Niềm tin, thái độ và cách sống của họ sẽ lan truyền rất nhanh. Khi bạn nâng tầm những người xung quanh mình, các tiêu chuẩn của bạn cũng sẽ lên theo.