Sự hào phóng

Cho đi tất cả trong hiện tại là sự hào phóng với tương lai

Sự hào phóng
Sự hào phóng

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *