Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống: Biển và đại dương

Danh ngôn cuộc sống
Danh ngôn cuộc sống
Đừng thấy 1 ai đó bên ngoài vui vẻ, nói cười rồi nghĩ rằng trong lòng họ cũng vui thiệt nên ta không quan tâm, không chia sẽ với họ. Đừng mới tiếp xúc 1 người bên ngoài thấy họ ăn mặc sang trọng, nói nói hay mà tin rằng họ tốt, nghĩ họ thật thà. Cũng đừng thấy 1 việc gì đó không đúng mà mình nghĩ rằng họ làm sai rồi trách móc, khi ta chưa ở hoàn cảnh của họ hay chưa tiếp xúc hỏi họ thì ta thật sự không biết họ làm vì điều gì. Muốn hiểu 1 ai đó cần bình tâm, trầm tĩnh xem xét và tiếp xúc 1 thời gian rồi mới hy vọng là mình nghĩ đúng. Bài học mà mỗi người cần phải học chính là đây. Danh ngông cuộc sống về Biển và đại dương : Đừng thấy biển im lặng mà nghĩ lòng đại dương không có sóng Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương.