Xem vận mạng của những người có lông mày dài

Bạn đang quan tâm những người sở hữu chân mày dài thường sở hữu các đặc điểm về tính cách, vận mạng như thế nào? 

Mày cong dài quá mắt, trông óng mượt (óng mượt là với sức sống) nhưng vừa phải (không đậm quá, không thưa quá, không rậm quá) là người sáng tạo mẫn tuệ nhưng nếu độ dài không đủ (hay ngắn bằng mắt) thì phải với nốt ruồi ở trong lông mày mới đắc cách thức. lông mày dài quá mắt, hướng mọc lông mày xuôi về đuôi mắt, phủ kín xương lông mày (bất nhắc chân mày nào mà lộ mi cốt đều là tướng hung tợn tướng bất trắc hết), chân mày không được mọc lên trên hoặc mọc xuống dưới thì là người tính tình trung hậu thông minh khoáng đạt, biết rộng rãi hiểu rộng. Lông mày mọc quá đậm, quá lên, quá xuống đều là dở, chỉ cần phủ mi cốt là được. lông mày mọc dài quá mắt, đuôi mọc vẩy cao lên đầu (có thế bay lên). Nhưng nếu sợi chân mày thô thìa là người cuồng phóng (tính hào phóng tới mức điên), hào sảng đến mức vô lý ( kiểu như công tử Bạc liêu). lông mày mọc dài ra, mọc cao lên phía trán thì phú quý thành đạt. lông mày đen (như mực tàu), tươi mịn, sợi dài bóng bẩy, dài bằng hoặc dài quá mắt thì quý hiển và nên danh. Nếu như lông mày mọc dài quá đuôi mắt quý hơn là bằng mắt. chân mày dài cong tươi mịn đẹp: thừa hưởng gia vận đẹp, Cả nhà vợ con gia đình hạnh phúc. chân mày dài bất thường những sợi chân mày dài nhất là càng phía đuôi càng dài, sợi chân mày dài, hình thể lông mày mang chiều cong xuống đa số trăng. Giả dụ ở tuổi luống tuổi mà chân mày với vài sợi bạc thì sẽ thọ. Trước tuổi trung niên, lông mày đang thông thường, đột ngột sở hữu vài sợi chân mày dài bất thường mọc rất dài ra thì vững chắc sẽ chết non trong vòng 3 năm đến ( đây là điềm báo trước cho các người với lông mày dài bất thường).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *