Ai là người bạn thân nhất của cậu bé? - đó là điều cả bố của Ni-cô-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn. Vì sao vậy?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 3. Ai là người bạn thân nhất của cậu bé? - đó là điều cả bố của Ni-cô-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn. Vì sao vậy?

Bài giải:

Ác-nhăng là người bạn thân nhất của cậu bé. Cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn vì:  

Khi nói với bố, Ni-co-la kể ra nhiều tên những người bạn thân và chưa chọn được người bạn thân nhất

Khi nói với ông Ble-đúc, Ni-co-la chưa kịp nói thì bố đã ngắt lời không kịp để cậu bé nói.

Chính vì thế, cả hai người đều chưa biết được bạn thân nhất của cậu bé là ai.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle