Các bạn trong hình bên đang làm gì? Theo em, việc làm đó có ý nghĩa như thể nào?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 2: Các bạn trong hình bên đang làm gì? Theo em, việc làm đó có ý nghĩa như thể nào?

Bài giải:

Các bạn hình bên đang lau dọn lại các phần mộ. Đây là hành động thể hiện sự nhớ ơn và kính trọng những người đã khuất, đã sẵn sàng nằm xuống để bảo vệ đất nước Việt Nam.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle