Căn cứ vào hình 2, em hãy: - Cho biết lát cắt lần lượt đi qua các dạng địa hình nào - Xác định độ cao của đỉnh Ngọc Linh

Câu hỏi và đề bài:

2. Đọc lát cắt địa hình đơn giản

Căn cứ vào hình 2, em hãy:

- Cho biết lát cắt lần lượt đi qua các dạng địa hình nào

- Xác định độ cao của đỉnh Ngọc Linh

Bài giải:

- Lát cắt lần lượt đi qua các dạng địa hình: đồng bằng, cao nguyên, núi

- Xác định độ cao của đỉnh Ngọc Linh: Khoảng 2 500 mét

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle