Câu “Cần nhìn thẳng vào một sự thực: môi trường trên Trái Đất đang bị hủy hoại và xuống cắp nghiêm trọng” được dùng để:...

Câu hỏi và đề bài:

Câu 3. Câu “Cần nhìn thẳng vào một sự thực: môi trường trên Trái Đất đang bị hủy hoại và xuống cắp nghiêm trọng” được dùng để:

A. Nêu bằng chứng về sự tổn thương của Trái Đất

B. Nêu cảm xúc của người viết về vấn đề cần bàn luận

C. Nêu lí do cần có Ngày Trái Đất

D. Nêu ý kiến về vấn đề cần bàn luận trong đoạn văn

Bài giải:

Câu 3: A.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle