Chọn một đoạn văn trong văn bản "Trái Đất - cái nôi của sự sống" và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Câu hỏi và đề bài:

Câu 5. Chọn một đoạn văn trong văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu sau (làm vào vở):

Thứ tự đoạn văn trong văn bản Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản
       

 

Bài giải:
Thứ tự đoạn văn trong văn bản Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn Ý chính của đoạn văn Chức năng của đoạn văn trong văn bản
Đoạn 3 (Trái Đất - nơi cư ngụ của muôn loài) Điểm mở đầu: Muôn loài tồn tại trên Trái Đất; Điểm kết thúc: Tất cả sự sống trên Trái Đất đều tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học bí ẩn, lạ lùng. Sự sống trên Trái Đất thật phong phú, muôn màu. Làm rõ nét thêm nội dung của văn bản: Trái Đất là cái nôi của sự sống đối với muôn loài.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle