Chủ đề của truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh" là gì?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 5. Chủ đề của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

Bài giải:

Chủ đề của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh là gì?

  • Thể hiện ước mơ chế ngự thiên tai của người Việt Cổ. 
  • Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng.
  • Xây dựng nên hình tượng của hai nhân vật chính, cái thiện chống lại cái ác

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle