Có thể cắt bỏ những tranh ảnh trong văn bản này hay không? Vì sao?

Câu hỏi và đề bài:

Câu 3. Có thể cắt bỏ những tranh ảnh trong văn bản này hay không? Vì sao?

Bài giải:

Không thể cắt bỏ các tranh ảnh trong văn bản này. Lý do:

  • Trái Đất - cái nôi của sự sống là một văn bản. Yếu tố cấu thành nên thể loại văn bản này chính là tranh minh họa.
  • Cần có tranh ảnh minh họa sẽ làm nội dung bài viết được nổi bật hơn, có những hình thức khác nhau để người đọc so sánh, tưởng tượng và cảm nhận.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle