Do đâu khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố?

Câu hỏi và đề bài:

Sau khi đọc - Trả lời câu hỏi

Câu 1. Do đâu khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố?

Bài giải:

Khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố vì:

  • Bố Ni-cô-la thật sự rất khá và còn giỏi về tập làm văn. Các thầy giáo còn nói bố là cả một Ban-dắc.
  • Bài tập làm văn cần viết dàn ý, có bố cục.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle