Đoạn tư liệu (tr.62) cho em biết thông tin gì về nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

Câu hỏi và đề bài:

2/ Đoạn tư liệu (tr.62) cho em biết thông tin gì về nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

 

Bài giải:

2/ Đoạn tư liệu (tr.62) cho em biết thông tin về sự thành lập nhà nước đầu tiên - nhà nước Văn Lang trong lịch sử Việt Nam

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle