Đọc câu “Các thảm họa môi trường nói trên không chỉ đe doạ huỷ diệt các loài động vật, thực vật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của con người”...

Câu hỏi và đề bài:

Câu 7. Đọc câu “Các thảm họa môi trường nói trên không chỉ đe doạ huỷ diệt các loài động vật, thực vật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của con người”.

a. Xác định các từ Hán Việt trong câu trên.

b. Giải thích nghĩa của yếu tố “huỷ” trong từ “huỷ diệt".

c. Tìm ba từ có yếu tố “huỷ” với nghĩa được giải thích ở câu b.

Bài giải:

Đọc câu “Các thảm họa môi trường nói trên không chỉ đe doạ huỷ diệt các loài động vật, thực vật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của con người”.

a. Các từ Hán Việt trong câu trên: thảm họa, đe dọa, hủy diệt, động vật, thực vật, sự sống.

b. Giải thích nghĩa của yếu tố “hủy” trong từ “hủy diệt": phá đi, làm cho mất đi.

c. Tìm ba từ có yếu tố “hủy” với nghĩa được giải thích ở câu b: phá hủy, hủy bỏ, hủy hoại.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle