Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình 1, 2, em hãy: 1/ Cho biết khí quyển gồm những tầng nào

Câu hỏi và đề bài:

2. Các tầng khí quyển

Đọc thông tin trong mục 2 và quan sát hình 1, 2, em hãy:

1/ Cho biết khí quyển gồm những tầng nào

Bài giải:

1/ Khí quyển gồm 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển (tầng giữa, tầng nhiệt, tầng khuếch tán)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle