Đọc ý kiến trên của các bạn và trả lời câu hỏi sau:

Câu hỏi và đề bài:

* Hoạt động: Thảo luận

Đọc ý kiến trên của các bạn và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phát biểu nào đúng?

2. Lấy vị dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

Bài giải:

1. Phát biểu D là đúng, các phát biểu còn lại sai.

2. Ví dụ tế bào hồng cầu ở người có hình cầu có đường kính khoảng 7,8 um , còn tế bào vi khuẩn E.coli hình que có kích thước là 2-3 um x 0,5 um

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle