Dựa vào bản đồ ở trang 107, cho biết Biển Đông tiếp giáp với phần đất liền của nước ta ở những hướng nào

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1. Dựa vào bản đồ ở trang 107, cho biết Biển Đông tiếp giáp với phần đất liền của nước ta ở những hướng nào

Bài giải:

1/ Biển Đông tiếp giáp với phần đất liền của nước ta ở những hướng: Đông, Nam và Tây Nam

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle