Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 102 - 103) , kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới

Câu hỏi và đề bài:

4/ Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 102 - 103) , kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới

Bài giải:

4/

* Một số cao nguyên: CN. Mông Cổ (trang 103), CN. Kim-boc-li (trang 103), CN. Cô-lô-ra-đô (trang 102), CN. Pa-ta-co-nj (trang 102)

* Một số đồng bằng: ĐB.Bắc Âu, ĐB. Đông Âu, ĐB. Tây Xi-bia, ĐB. Xcan-đi-na-vi, ĐB. Hoa Bắc, ĐB. Ấn Hằng, ĐB. La-not (trang 102)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle