Dựa vào bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á ở trang 107, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-a, Xin-ga-po

Câu hỏi và đề bài:

3. Phương hướng trên bản đồ

Dựa vào bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á ở trang 107, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-a, Xin-ga-po

Bài giải:

Hướng đi từ Hà Nội đến Băng Cốc: Hướng tây

Hướng đi từ Hà Nội đến Ma-ni-a: Hướng đông

Hướng đi từ Hà Nội đến Xin-ga-po: Hướng nam

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle