Dựa vào hình 1, em hãy: - Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét. - So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2. A3. - So sánh của các điểm B1, B2, B3, C. - Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, theo em nên đi theo sườn D1-A2 hay sư

Câu hỏi và đề bài:

1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Dựa vào hình 1, em hãy:

- Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét.

- So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2. A3.

- So sánh của các điểm B1, B2, B3, C.

- Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, theo em nên đi theo sườn D1-A2 hay sườn D2-A2. Vì sao?

Bài giải:

1/

- Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều 100 mét 

- So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2, A3: A1 < A3 < A2

- So sánh của các điểm B1, B2, B3, C: B3 = C (900m) < B1 (1000m) < B2 (1100m)

- Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, ta nên đi theo sườn D1-A2 vì đường này dài hơn (các đường đồng mức cách xa nhau) chứng tỏ địa hình thoải. Với địa hình thoải thì việc leo núi sẽ dễ hơn.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle