Dựa vào hình 1, em hãy cho biết: - Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời - Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Câu hỏi và đề bài:

1. Hệ Mặt Trời

Dựa vào hình 1, em hãy cho biết:

- Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời

- Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Bài giải:

- Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời

- Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời: là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle