Dựa vào hình 1, hãy cho biết các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1. Dựa vào hình 1, hãy cho biết các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời

Bài giải:

1. Có tất cả tám hành tinh trong hệ mặt trời: Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle