Dựa vào hình 1.2 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi

Câu hỏi và đề bài:

1. Các dạng địa hình

1/ Dựa vào hình 1.2 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi

Bài giải:

1/ Sự khác nhau giữa núi và đồi: 

  Núi Đồi
Quá trình hình thành Núi được tạo thành từ quá trình kiến tạo địa chất cách đây hàng triệu năm về trước Được hình thành qua quá trình phong hóa, bóc mòn từ núi 
Dạng địa hình Nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh Là dạng địa hình nhô cao nhưng không quá 200m so với vùng đất xung quanh
So với mực nước biển Từ 500 mét trở lên  Không quá 200m
Hình dạng núi Có đỉnh nhọn, sườn dốc Đỉnh tròn, sườn thoải

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle