Dựa vào hình 3, em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Câu hỏi và đề bài:

3/ Dựa vào hình 3, em hãy kể tên hai dòng biển nóng và hai dòng biển lạnh ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Bài giải:

3/

* Thái Bình Dương

  • Hai dòng biển nóng: A-la-xca, Nam xích đạo
  • Hai dòng biển lạnh: Pê-ru, Ca-li-phoóc-ni-a

* Đại Tây Dương:

  • Hai dòng biển nóng: Bra-xin, Guy-a-na
  • Hai dòng biển lạnh: Ca-na-ri, Ben-ghê-la

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle