Dựa vào hình 5, hãy cho biết: - Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất - Sự phân bố của các đai khí áp ở hai nửa cầu

Câu hỏi và đề bài:

2/ Dựa vào hình 5, hãy cho biết:

- Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất

- Sự phân bố của các đai khí áp ở hai nửa cầu

Bài giải:

2/ Dựa vào hình 5, hãy cho biết:

- Các đai áp cao:  hai đai áp cao cực, hai áp cao chí tuyển

- Các đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất: hai áp thấp ôn đới và áp thấp xích đạo

- Sự phân bố của các đai khí áp ở hai nửa cầu: 7 đai khí áp này xem kẽ nhau và đối xứng nhau qua đai áp thấp xích đạo

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle