Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở

Câu hỏi và đề bài:

5. Gió. Các loại gió thường xuyên trên Trái Đất

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở

                   Gió

Đặc điểm

Mậu dịch Tây ôn đới Đông cực đới
Thổi từ...đến...      
Hướng gió      
Bài giải:

 

                   Gió

Đặc điểm

Mậu dịch Tây ôn đới Đông cực đới
Thổi từ...đến...  Giữa áp cao chí tuyến đến áp thấp xích đạo  Từ áp cao cận nhiệt đến áp thấp ôn đới   Từ áp cao địa cực  đến áp thấp ôn đới
Hướng gió Đông là chủ yếu (Đông Bắc ở Bắc bán cầu, Đông Nam ở Nam bán cầu) Tây là chủ yếu (Tây Nam ở Bắc bán cầu, Tây Bắc ở Nam bán cầu).  Đông Bắc hoặc Đông Nam

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle