Dựa vào kiến thức đã học và hình 1, hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên

Câu hỏi và đề bài:

2/ Dựa vào kiến thức đã học và hình 1, hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên

Bài giải:

2/ 

* Nhiệt đới: có đặc điểm là nóng và lượng mưa tập trung vào một mùa, càng gần hai chí tuyến thời kì khô hạn càng kéo dài và biên độ nhiệt trong năm càng lớn. Giới thực - động vật đa dạng và phong phú

* Kiểu khí hậu đặc trưng: 

- Kiểu nhiệt đới khô

- Kiểu nhiệt đới gió mùa

* Cảnh quan chính:

- Hoang mạc và bán hoang mạc

- Xavan và cây bụi

- Rừng nhiệt đới ẩm

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle