Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết: - Quá trình nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào - Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại

Câu hỏi và đề bài:

1. Quá trình nội sinh và ngoại sinh

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết:

- Quá trình nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào

- Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh

Bài giải:

* Quá trình nội sinh và ngoại sinh khác nhau:

Các mỏ nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau. Tuy nhiên: 

  • Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.
  • Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.

* Hình 1, 2: tác động của nội sinh

* Hình 3, 4: tác động của ngoại sinh

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle