Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy nhận xét sự thay đổi của độ muối và nhiệt độ giữa vùng biển nhiệt đới với vùng biển ôn đới

Câu hỏi và đề bài:

2. Độ muối, nhiệt độ của nước biển

Dựa vào thông tin trong mục 2, em hãy nhận xét sự thay đổi của độ muối và nhiệt độ giữa vùng biển nhiệt đới với vùng biển ôn đới

Bài giải:

Độ muối và nhiệt độ của nước biển không giống nhau, tùy thuộc vào lượng nước sông chảy vào nhiều hay ít, lượng mưa và độ bốc hơi lớn hay nhỏ,...

* Độ muối:

  • Ở vùng biển nhiệt đới, độ muối trung bình khoảng 35-36%
  • Ở vùng biển ôn đới, độ muối trung bình khoảng 34-35%

* Nhiệt độ: 

  • Ở vùng biển nhiệt đới nhiệt độ trung bình trên nước biển khoảng 24-27 độ C
  • Ở vùng biển ôn đới nhiệt độ trung bình trên nước biển khoảng 16-18 độ C

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle