Dưới đây là một số đồng hồ chỉ giờ cùng một thời điểm trên Trái Đất. Trong đó, có đồng hồ chỉ giờ đúng, CÓ đồng hồ chỉ giờ sai. Em hãy tìm ra đồng hồ nào chỉ giờ đúng, đồng hồ nào chỉ giờ sai và sửa lại cho đúng. Cho biết đồng hồ ở TP. Hồ Chí Minh chỉ

Câu hỏi và đề bài:

3/ Dưới đây là một số đồng hồ chỉ giờ cùng một thời điểm trên Trái Đất. Trong đó, có đồng hồ chỉ giờ đúng, CÓ đồng hồ chỉ giờ sai. Em hãy tìm ra đồng hồ nào chỉ giờ đúng, đồng hồ nào chỉ giờ sai và sửa lại cho đúng. Cho biết đồng hồ ở TP. Hồ Chí Minh chỉ giờ đúng.

Bài giải:

Việt Nam lúc 7 giờ 5 phút thì thời gian một số thành phố đó là: 

  • Luân Đôn (Anh) là 0 giờ 5 phút (GMT)
  • Cai-rô (Ai Cập) là 2 giờ 5 phút (GMT +2)
  • Tô-ky-ô (Nhật Bản) 3 giờ 5 phút (GMT +9)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle