Em hãy cho biết thế nào là dòng biển

Câu hỏi và đề bài:

2/ Em hãy cho biết thế nào là dòng biển

Bài giải:

2/ Dòng biển: là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle