Em hãy cho biết quả Địa Cầu và bản đồ có điểm gì giống nhau và khác nhau

Câu hỏi và đề bài:

1. Khái niệm bản đồ

1/ Em hãy cho biết quả Địa Cầu và bản đồ có điểm gì giống nhau và khác nhau

Bài giải:

1/  Quả Địa Cầu và bản đồ có điểm giống nhau và khác nhau:

  • Giống: đều là sự mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ trái đất theo một tỉ lệ nhất định
  • Khác: Quả địa cầu là mô phỏng theo dạng cầu (tròn) giống trái đất thật của chúng ta do đó các kinh tuyến sẽ cắt nhau tại 2 điểm cực bắc và cực nam, còn các vĩ tuyến là các đường tròn đồng tâm (chỉ trên quả địa cầu thôi còn thực tế thì không vậy). Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, thể hiện các đối tượng địa lí bằng biểu tượng.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle