Em hãy đọc giá trị nhiệt độ không khí hiển thị trên nhiệt kế ở hình 1.

Câu hỏi và đề bài:

1. Nhiệt độ không khí

1/ Em hãy đọc giá trị nhiệt độ không khí hiển thị trên nhiệt kế ở hình 1.

Bài giải:

1/ 18°C

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle