Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau

Câu hỏi và đề bài:

3. Các khối khí

Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Khối khí Nơi hình thành Đặc điểm chính
     
     
     
     
Bài giải:
Khối khí Nơi hình thành Đặc điểm chính
 Khối khí nóng  Trên các vùng vĩ độ thấp  Có nhiệt độ tương đối cao

Khối khí lạnh

 Trên các vùng vĩ độ cao  Có nhiệt độ tương đối thấp
Khối khí đại dương  Hình thành trên biển và đại dương  Có độ ẩm lớn
Khối khí lục địa    Hình thành trên các vùng đất liền  Tương đối khô

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle