Em hãy nêu vai trò của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Em hãy nêu vai trò của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài giải:

1/

  • Vai trò của quá trình nội sinh: Làm cho bề mặt Trái Đất thêm (gồ ghề)
  • Vai trò của quá trình ngoại sinh: Có xu hướng san bằng (hạ thấp địa hình) bề mặt Trái Đất

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle