Em hãy phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển

Câu hỏi và đề bài:

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Em hãy phân biệt ba dạng vận động của nước biển và đại dương: sóng, thủy triều và dòng biển

Bài giải:

1/ Có 3 sự vận động chính:

  Khái niệm Nguyên nhân Phân loại
Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương chủ yếu do gió, động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần

Theo sự hình thành có thể phân chia sóng thành hai loại:

  • Sóng hỗn hợp được hình thành tại vị trí có xảy ra bão; hướng sóng, chiều cao sóng và chu kì sóng có dạng không đồng nhất.
  • Sóng lừng được lan truyền từ nguồn phát sinh sóng (bão) cách xa vị trí đang xét. Sóng lừng có chiều dài sóng, chiều cao sóng và chu kì tương đối đồng đều.
Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa. do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

Có 3 loại thủy triều:

+ Bán nhật triều: Mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần.

+ Nhật triều: Mỗi ngày lên xuống 1 lần

+ Triều không đều: Có ngày lên xuống 1 lần, có ngày lại 2 lần.

Các dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương. do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất như gió Tín phong, Tây ôn đới Có 2 loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle