Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng các nguyên liệu nào sau đây: cát, quặng bauxite, đá vôi, tre

Câu hỏi và đề bài:

1. Một số nguyên liệu thông dụng

  • Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng các nguyên liệu nào sau đây: cát, quặng bauxite, đá vôi, tre

  • Có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu trong hình 13.1
Bài giải:
  • Nguyên liệu tương ứng với các hình: a,đá vôi;         b,quặng bauxite;          c,cát;          d,tre
  • Đá vôi: xi măng, vôi, các hạt lợp,...

Quặng bauxite: luyện nhôm

Cát: làm thủy tinh, xây nhà

Tre: đan sọt, rổ, cán cuốc, cán xẻng, gầu tát nước, đũa, lạt buộc, tăm,..

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle