Ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế trong quá trình đun nước đến sôi (1 phút ghi 1 lần, ghi khoảng 4-5 lần)...

Câu hỏi và đề bài:

* Hoạt động: Theo dõi nhiệt độ của nước trong quá trình nước sôi

Câu 1: Ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế trong quá trình đun nước đến sôi (1 phút ghi 1 lần, ghi khoảng 4-5 lần)

Câu 2: Nhận xét nhiệt độ của nước trong quá trình nước sôi

Bài giải:

Câu 1:

Thời gian

Nhiệt độ

Hiện tượng

Ban đầu

65

Không thấy hiện tượng gì/ nước bay hơi

1 phút

75

Không thấy hiện tượng gì/ nước bay hơi

2 phút

88

Không thấy hiện tượng gì/ nước bay hơi

3 phút

94

Không thấy hiện tượng gì/ nước bay hơi

4 phút

100

Nước sôi

5 phút

100

Nước sôi

Câu 2:

Nhận xét: nước sôi ở khoảng 100 độ C ( nước cất sôi ở 100 độ C), nhiệt độ không thay đổi trong quá trình nước sôi

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle