Ghi lại nhiệt độ và thể của nước trong ống nghiệm theo mẫu bảng. Nhận xét về nhiệt độ của nước ta trong quá trình nóng chảy?

Câu hỏi và đề bài:

* Hoạt động:

Câu 1. Ghi lại nhiệt độ và thể của nước trong ống nghiệm theo mẫu bảng sau:

Thời gian

Nhiệt độ

Thể của nước

Ban đầu

?

?

1 phút

?

?

2 phút

?

?

….

 

 

10 phút

?

?

Câu 2. Nhận xét về nhiệt độ của nước ta trong quá trình nóng chảy

Bài giải:

Câu 1:

Thời gian

Nhiệt độ

Thể của nước

Ban đầu

0

Rắn

1 phút- 8 phút

0

Rắn+lỏng

9 phút

5

Lỏng

10 phút

8

Lỏng

 Câu 2. Nhận xét: nhiệt độ không thay đổi trong quá trình nước đá nóng chảy

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle