Giải bài 6.36 trang 24 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.36: Tìm một số, biết:

a. $\frac{2}{7}$ của số đó là 145

b. -36 là $\frac{3}{8}$ của số đó

Bài giải:

a. Số đó là : 145 : $\frac{2}{7}$ = $\frac{725}{2}$

b. Số đó là: -36 : $\frac{3}{8}$ = -96

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle