Giải bài 6.37 trang 24 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.37: Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút , tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng $\frac{2}{5}$ độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét ?

Bài giải:

Sau 15 phút, độ sâu mà tàu lặn được là: $\frac{2}{5}$ . 300 m = 120 m

Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển 120 mét

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle