Giải bài 6.41 trang 26 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.41: Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành ba phần không bằng nhau (như hình vẽ ). Nam đã ăn hai phần bánh ,tổng cộng $\frac{1}{2}$ chiếc bánh .Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào ?

     

Bài giải:

Ta có : $\frac{1}{8}$+$\frac{3}{8}$=$\frac{1}{2}$

Nên Nam đã ăn hai phần bánh là  $\frac{1}{8}$ và $\frac{3}{8}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle