Giải bài 6.42 trang 26 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.42: Để làm một chiếc bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền ,Vân phải chuẩn bị : Gạo nếp ,đậu xanh không vỏ ,thịt ba chỉ ,lá dong , và các gia vị khác .Khối lượng đậu xanh bằng $\frac{3}{5}$ khối lượng gạo nếp và gấp  $\frac{3}{2}$ khối lượng thịt ba chỉ. Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần bao nhiêu gam gạo nếp và bao nhiêu gam thịt ba chỉ ?

Bài giải:

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gạo nếp là : 150:$\frac{3}{5}$=250 gam

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số thịt ba chỉ  là: 150: $\frac{3}{2}$=100 gam 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle