Giải bài 6.46 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.46: Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml .Ngày đầu Mai uống $\frac{1}{5}$ hộp ; ngày tiếp theo Mai uống tiếp $\frac{1}{4}$ .Hỏi :

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần  ?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày .

Bài giải:

a.Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại số  phần là : 1-$\frac{1}{5}$-$\frac{1}{4}$=$\frac{11}{20}$ ( phần)

b.Lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày là : 1000.$\frac{11}{20}$=550(ml)

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle