Giải bài 6.47 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.47: Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán .Bác đã bán được 20 kg, tức là $\frac{2}{5}$ số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán ?

Bài giải:

Bác nông dân đã mang số  kilogam cà chua ra chợ bán là :

20:$\frac{2}{5}$=50(kg)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle