Giải bài 6.48 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.48: Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày .Nếu trung bình một năm có $365\frac{1}{4}$ ngày , hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người .

Bài giải:

Đổi $365\frac{1}{4}$ ngày=$\frac{1461}{4}$ ngày

Số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là :

$\frac{1461}{4}$ :8=$\frac{1461}{32}$ ( ngày)

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle