Giải bài 6.49 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.49: Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật , hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật , rồi viết hai phân số liên tiếp .

  $\frac{1}{8}$,$\frac{1}{20}$,$\frac{-1}{40}$,$\frac{-1}{10}$,...,...

Bài giải:

Quy đồng ta được : $\frac{5}{40}$,$\frac{2}{40}$,$\frac{-1}{40}$,$\frac{-4}{40}$

=> Rút ra quy luật số sau kém  số trước  3 đơn vị nên ta điền tiếp được là :

   $\frac{5}{40}$,$\frac{2}{40}$,$\frac{-1}{40}$,$\frac{-4}{40}$,$\frac{-7}{40}$,$\frac{-10}{40}$.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle