Giải bài 6.50 trang 27 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

6.50: Trong hình dưới đây ,cân đang ở vị trí thăng bằng .

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg ?

Bài giải:

Vì cân thăng bằng, nên phần  nặng 1 kg là :

1 - $\frac{3}{5}$ = $\frac{2}{5}$ ( viên gạch )

Khối lượng của viên gạch là :

1 : $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{2}$(kg)

Vậy : viên gạch nặng $\frac{5}{2}$ kg

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle