Giải bài 7.13 trang 37 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.13: Trong bốn số sau có một số là kết quả phép tính 256,3+ 892,37 +45 .Bằng cách ước lượng ,em hãy cho biết số đó là số nào .

a.1 190,65                                b.2 356,67

c.1 193,67                                d. 128,67

Bài giải:

c.1 193,67.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle