Giải bài 7.17 trang 40 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.17: Tính

a.25% của 8;            b.7,5% của 180.

Bài giải:

a.25% của 8= 25%.8=2;           

b.7,5% của 180=75%.180=135.

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle